Beste Biomedici


Wij, de Vlaamse Biomedische Kring verkondigen ons altijd als de studentenvereniging voor alle studenten biomedische wetenschappen. Om dit nog eens extra in de verf te zetten, stelden we een ‘Charter voor inclusie’ op samen met de 4 andere UZ-Kringen (Dentalia, HILOK, VLAK en VGK). Hiermee willen wij een duidelijk signaal geven dat elke student op de campus er toe doet! Om dit alles wat concreter te maken, stelden we elk afzonderlijk een beleidsnota op. Deze vertelt concreet hoe we het charter omzetten in de realiteit. Het startschot geven we nu alvast via ons campagnefilmpje. Verder zal al deze info verspreid worden via onze verschillende kanalen (Facebook, Instagram, het BMW’erke, auditoria …). Het Charter en de beleidsnota is hier onder te vinden.


Voor ons telt ELKE student!

Praesidium Vlaams Biomedische Kring (2020-2021)


inclusiviteitsambassadeur: Miet De Letter

E-mail: miet.deletter@ugent.be

Telefoon: 09 332 44 49

Adres: C. Heymanslaan 10, ingang 69 – verdieping 2
9000 Gent